Biodoska – výroba a predaj

Biodoska (trojvrstvová lepená masívna doska) sa vyrába z listnatých a tiež z ihličnatých drevín. Skladá sa z troch vrstiev vzájomne na seba lepených. Vonkajšie vrstvy sú zložené z priebežných lamiel lepených po dĺžke. Stredová vrstva je lepená z lamiel, ktoré sú na seba priebežne pozdĺžne napojené. Po prebrúsení všetky tri vrstvy zlepené v jeden celok tak, že stredová vrstva je lepená pod uhlom 90 ° proti vrchným vrstvám. Priečnym lepením je dodržaná podstatne väčšia stálosť dosiek proti priehybu a krúteniu než napr. U klasickej škárovky. Pre stabilitu dosiek je dôležitá aj vlhkosť masívu v tolerancii 6 10%.

Nakupujte biodosky v našom obchode alebo nám pošlite svoju individuálnu požadiavku. Pozrite si ceník biodosky.